Wednesday, March 20, 2019

Essays --

Ilmu pengetahuan tanpa nilai-nilai yang mulia belum tentu dapat melahirkan masyarakat yang baik dan berjaya. Nilai-nilai yang mulia tanpa ilmu pengetahuan juga tidak akan melahirkan masyarakat yang berjaya. Begitulah ungkapan kata-kata bestari oleh mantan Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir stack away Mohamad, Bapa Pemodenan Negara yang merupakan salah satu daripada pencetus kegemilangan dunia pendidikan negara.Selamat pagi dan Salam 1 Malaysia saya ucapkan kepada Pengerusi Majlis,Yang Amat Berhormat Datuk Johan Ashaari bin Murti, Menteri Pendidikan merangkap Timbalan Perdana Menteri.Yang Berhormat Datuk Romario Ansam anak Rungah, Timbalan Menteri Pendidikan. Yang Amat Berhormat Pehin Sri Maher Zain, Ketua Menteri. Yang Berhormat Freddy Jabu anak Jugah, Timbalan Ketua Menteri.Yang Berhormat Datuk Halimah, Menteri Tugas-tugas Khas Dalam Negeri berkaitan Pendidikan. Yang Berhormat Datuk-datuk dan Datin-datin. Yang Berbahagia Datuk Ariffin Faiq, Ketua Pengarah Pendidikan.Yang Berbah agia Datuk Sabri bin Rahmat, Rektor IPGM.Yang Dihormati Encik Hafiz Azman, Pengarah Pendidikan Negeri.Yang Berusaha Puan Saftuyah binti Safri, Pengarah Institut Pendidikan Guru Tunku Abdul Rahman.Pengarah-pengarah IPGK dan Wakil-wakil Pengarah IPGK.Yang Berusaha Encik Amir bin Jamal, Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Tunku Abdul Rahman.Ketua-ketua Jabatan Persekutuan dan Negeri.Ketua-ketua Jabatan dan Ketua-ketua Unit Institut Pendidikan Guru Tunku Abdul Rahman.Pensyarah-pensyarah Kanan.Para Pensyarah.Staf-staf Sokongan.Para Graduan.Para Ibu Bapa.Tuan-tuan dan Puan-puan dekat di hati.Tegak rumah kerana tiangnya, tegak bumi kerana paksinya, tegaknya saya di sini adalah untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Kecemerlan... .... Kesimpulannya, corak pendidikan yang diaplikasikan di Malaysia adalah lebih menyeluruh kerana ia merangkumi aspek fizikal dan rohani. Pendidikan di Malaysia bukan sahaja ingin membentuk pelajarnya yang aktif dan cemerlang dalam kurikulum dan ko kurikulum malah ia juga memberi fokus kepada kelengkapan rohani dan honourable agar pelajar yang dilahirkan sempurna dari segala segi.Maka dengan itu hadirin, saya sekali lagi menegaskan, pendidikan ini bukan sahaja penting untuk mengembangkan minda dan bakat manusia, malah ia juga penting untuk memacu legasi pembangunan negara. Ini adalah kerana pendidikan merupakan nadi kepada pencetus kegemilangan dan martabat sesebuah negara tersebut. Oleh itu, penting sekali untuk kita sebagai rakyat Malaysia dalam melancarkan aspirasi negara iaitu mencapai kecemerlangan dalam pendidikan untuk menaikkan nama negara di persada antarabangsa.

No comments:

Post a Comment